X

Zmaga.com | Zmagajmo z znanjem  
Računalništvo Programski jeziki Visual Basic  
  Kliknite tukaj, da si ogledate profil, kot ga vidijo drugi

Upravljajmo z napakami v Visual Basic

 
  Delite vsebino na Twitterju   Delite vsebino na Facebooku
  Upravljanje z napakami je zelo koristno, saj lahko s tem dosežemo, da se program tudi v primeru napak uporabnika normalno izvaja.
 
 
1
 
 
  Večino napak se zgodi zaradi uporabnika, na primer, da le ta v polje za številke vpiše črke in se vam potem pokaže napaka.

Te napake so znane kot "synchronous errors".

 
 
2
 
 
  Za začetek vam bom razložil On Error GoTo sintakso.

Ustvarite aplikacijo, kot je prikazana na sliki. Imena tekstov in textbox-ov so prav tako zapisana v sliki.
 
 
3
 
 
  Zdaj dvokliknete na Button1 in vnesete naslednjo kodo:

Dim prva, druga As Double

        prva = TextBox1.Text

        druga = TextBox2.Text

        TextBox3.Text = prva / druga

S to kodo smo programu samo dodali funkcijo deljenja.
 
 
4
 
 
  Zdaj med kodo Dim prva, druga As Double in prva=TextBox1.Text dodamo naslednjo kodo:

On Error GoTo upravljanje_napake

S to vrstico programu sporočimo, da ko se zgodi napaka, naj nadaljuje izvajanje na mestu upravljanje_napake.

Če napake ne pričakujete, pa lahko spustite besedo On Error (Slika v zadnjem koraku)
 
 
 
5
 
 
  Ker pa nam je program sporočil, da odsek upravljanje_napake ni definiran, ga bomo najprej ustvarili. Zato na konec kode dodamo naslednje tri vrstice:

upravljanje_napake:

        TextBox3.Text = "Napaka"

        Label7.Text = "En vnos ni številka!"

V prejšnjem koraku smo programu ukazali, naj ob napaki izvede kodo, ki je v upravljanje_napake. S prvo vrstico smo definirali upravljanje_napake.Z drugo in tretjo vrstico bo program uporabniku sporočil napako.
 
 
6
 
 
  Sedaj program preverimo z napačnimi vednostmi.

Ugotovili smo, da nam je program sporočil napako.
 
 
7
 
 
  Sedaj pa vnesemo še pravilne vrednosti in ugotovimo, da nam je program spet sporočil napako, ki je ni.
 
 
8
 
 
  To bomo pa odpravili tako, da bomo pred vrstico upravljanje_napake vpisali Exit Sub .

To bo programu preprečilo izvajanje upravljanje_napake.
 
 
9
 
 
  Program le še preizkusimo in vidimo, da deluje z napačnimi in pravilnimi vrednostmi.
 
 
10
 
 
  Zdaj vam bom razložil še Try, Catch in End Try metode.

Prejšnjo kodo spremenimo v sledečo:

Dim prva, druga, odgovor As Double

            prva = TextBox1.Text

            druga = TextBox2.Text

            odgovor = prva / druga

            TextBox3.Text = odgovor
 
 
11
 
 
  Pred vrstico prva=TextBox1.Text dodamo Try in na konec kode dodamo End Try .
 
 
12
 
 
  Pred End Try pa dodamo kodo:

Catch ex As Exception

            TextBox3.Text = "Napaka"

            Label7.Text = "En vnos ni številka!"

S to kodo bo program ujel izjemo, ko uporabnik programa ne vpiše številke in bo zato program uporabniku vrnil sporočilo o napaki. Če pa tukaj ni nobene izjeme, bo program vrnil pravilen odgovor.

 
 
13
 
 
 
To je bilo vse, na forum pa napišite, katero lekcijo si želite naslednjič.

Tukaj je še slika, kako uporabiti GoTo sintakso.
 
 
Komentiraj
 
 
Prijava in registracija
 
 
 
 
 
 
  Zmagajmo z znanjem na Zmaga.com
 
  Zmaga.com ponuja brezplačno in razumljivo učenje računalniških programov, nudi enkraten način spoznavanja z različnimi svetovnimi jeziki, vas s podrobno obrazloženimi recepti nauči kulinarike in vam prežene strahove pred domačimi opravili.